עלי אל-אזהרי

איגרת אל ברונו קרייסקי

מרץ 10, 1978

איגרת אל ברונו קרייסקי – הודעה לעיתונות, מרכז האירגון הסוציאליסטי בישראל – "מצפן", מרץ 1978

רק"ח מתנצלת

נובמבר 10, 1977

מערכת אחד מבטאוני רק"ח מתנצלת על ההתקפה האישית שפירסמה נגד חבר מצפן, עלי אל-אזהרי.

צו הגבלת תנועה נגד חבר מצפן

אוגוסט 25, 1977

צו הגבלת תנועה נגד חבר מצפן – מכתב אל חברי הכנסת, 25 באוגוסט 1977