מגיב

חופש לעשירים – מגיב

אפריל 10, 1980

החופש שמציע השוק החופשי הקפיטליסטי.

תכתיבים – מגיב

מרץ 10, 1979

המלצותיה של משלחת קרן המטבע הבינלאומית שביקרה בישראל.

‏תור ודמוקרטיה – מגיב

אפריל 10, 1978

המנהג הישראלי של הידחקות לראש התור נובע מאותו מקור המניע את הישראלים להילחם על "זכויות" שאינן זכויותיהם.

טוהר הנשק – מגיב

נובמבר 10, 1977

מצרים העבירה לישראל את שרידי גופותיהם של משה מרזוק ושמואל עזאר, חברי רשת החבלה והריגול הציונית במצרים, שהוצאו להורג ב-1955.

ברוך שפטרנו – מגיב

פברואר 10, 1972

על ההתנקשות בחייו של וספי תל.