הרצל שוברט

שלום עכשיו: טוב שלום מארץ ישראל השלמה, ואם אפשר – טוב שלום וארץ ישראל השלמה – ה. שוברט (הרצל שוברט)

ינואר 10, 1981

עמדותיה של תנועת שלום עכשיו כפי שהן עולות מפרסומיה.

כיבוש הנגב 1979 – ה. שוברט (הרצל שוברט)

מרץ 10, 1979

מהכיבוש של 1948 ועד הסיירת הירוקה, תולדות נישול הבדואים.