אבי גלזרמן

שאלה נעלמה – אבי גלזרמן

ינואר 10, 1981

יצחק אפשטיין זיהה את "השאלה הערבית" כבר ב-1908 והציע ברית עם הערבים; התגובות הציוניות להצעתו היו שליליות.

זרים במולדתם – אבי גלזרמן

מרץ 10, 1979

סקירה על מאמרו של עמנואל פרג'ון, "הפועלים הפלסטינים – צבא מילואים כלכלי", שהופיע בחוברת "דפים אדומים" בהוצאת מצפן.

הטרנספר, פרק מתוך ההיסטוריה הציונית – אבי גלזרמן

דצמבר 10, 1975

המימסד הציוני שיתף פעולה עם הנאצים בשנים 1939-1933.

חברה במצור – אבי גלזרמן

אפריל 10, 1975

אדון החברה הישראלית אינו ההון, אלא המלחמה, וכל אזרח הוא רכוש צה"ל; כיצד משפיעה עובדה זו על החברה.