1993

30 שנה עם מצפן

פברואר 15, 1993

30 שנה עם מצפן – "הארץ ספרים", 15.2.1993

30 שנה ל"מצפן": האם תעינו?

ינואר 30, 1993

הקדמה לחוברת "30 שנה עם מצפן" (1962–1992), שיצאה בהוצאת האירגון הסוציאליסטי בישראל, 1993 (76 עמ').