מאי 1979

הבעלות על בניין הדסה בחברון – חיים בג'איו-הנגבי

מאי 30, 1979

מכתב למערכת "הארץ", 30 במאי 1979. תרגום המכתב לערבית התפרסם בגיליון מס' 88 של "מצפן", אביב 1980.

של"י מתעלמת מהפלסטינים

מאי 4, 1979

הם פוחדים מן המהפכה הסוציאליסטית

מאי 1, 1979

הגוש של מצפן בהפגנת 1 במאי 1979 בתל אביב

מאי 1, 1979

הגוש של מצפן בהפגנת 1 במאי 1979 בתל אביב
كتلة متسبين في مظاهرة أول أيار في تل أبيب ١٩٧٩