פברואר 1975

הערת ביקורת לחבר דב ש"ס

פברואר 10, 1975

תמיכתם של סוציאליסטים מהפכנים במאבק מזוין נגד שלטון דיכוי המפעיל טרור יומיומי אינה צריכה להיות מותנית במידת הצלחתו או המוניותו, אלא אך ורק במטרותיו.

באוזני ידיד מעבר לגבול ‒ דב ש"ס

פברואר 10, 1975

הפגנת תלמידות בשכם (אפילו מדוכאות הן) מגייסות את כל כוחות הקידמה בישראל, בארצות ערב ובעולם כולו ומאחדות אותם. רצח תלמידים במעלות מחזק את הלאומנות בישראל ובארצות ערב.

הלאומיות הערבית והפלסטינים

פברואר 10, 1975

הלאומיות הערבית והפלסטינים / עמנואל דרור (פרג'ון)

נאומו של יאסר ערפאת בעצרת האו"ם בעת הדיון על השאלה הפלסטינית, נובמבר 1974

פברואר 10, 1975

תרגום מערבית מהעיתון הירושלמי "אל-פג'ר", 24.11.1974.

נוסח ההחלטה שהתקבלה בעצרת האו"ם בשאלה הפלסטינית

פברואר 10, 1975

ב-22 בנובמבר 1974 אישרה העצרת הכללית של האומות-המאוחדות הצעת החלטה לסיכום הדיון בבעיה הפלסטינית, המכירה בזכות הפלסטינית להגדרה עצמית ולעצמאות לאומית. בעד ההצעה הצביעו 89 מדינות, 8 הצביעה נגדה ו-37 נמנעו.

דפים אדומים: על השאלה הפלסטינית

פברואר 10, 1975

דפים אדומים: על השאלה הפלסטינית, פברואר 1976.