מרץ 1973

אל באי העצרת למען עקורי איקרית ובירעים

מרץ 31, 1973

ההשלכות הפוליטיות של משפטי חיפה

מרץ 14, 1973

קריאה לאסיפה על "ההשלכות הפוליטיות של משפטי חיפה"- ועד הסטודנטים הערבים בירושלים, אבנגרד, מאבק, מצפן, מצפן-מרכסיסטי, 14 במרץ 1973